Dret de desistiment

Tens dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que tu o un tercer que ens indiquis, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, hauràs de notificar la teva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca. Per això, t'oferim dues opcions:

Opció 1 (recomanada)

Utilitza el nostre formulari de contacte: https://shop.naikare.es/contacte/. És l’opció més còmoda i eficaç i et comunicarem sense demora per correu electrònic la recepció del teu desistiment.

Opció 2

Alternativament, pots exercir el teu dret de desistiment mitjançant una carta enviada per correu postal o correu electrònic. Les nostres dades de contacte són les següents:

Mercè Capell López
C/ Roger de Flor, 142
Baixos 2ª
08013 Barcelona
Telèfon: 93 141 60 25
Email: naikare@naikare.es

Podràs utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a annex més avall, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

Després de verificar que l’exercici del teu dret de desistiment no està limitat per cap de les excepcions legalment previstes, procedirem al reemborsament de les quantitats abonades pels articles retornats. El reemborsament inclourà les despeses d’enviament estàndard abonats al realitzar la compra dels articles retornats, o la part proporcional corresponent si la compra s’hagués inclòs altres articles que no hagin de ser retornats.

Farem el reemborsament sense cap demora indeguda. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que hagis emprat per a la transacció inicial, llevat que hagis disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorreràs en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagis presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Hauràs de tornar-nos o lliurar directament els béns a l’adreça anteriorment indicada, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniquis la teva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectues la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

Hauràs d’assumir el cost directe i el risc de devolució dels béns.

Només seràs responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Condicions addicionals:

D’acord amb la normativa vigent, el dret de desistiment no s’aplicarà per a qualsevol excepció a l’exercici del dret de desistiment recollida o emparada per la llei.

Naikare només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  • El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar. Si no conserva el seu embalatge i etiquetatge original, el bé patirà una depreciació.
  • L’enviament de devolució s’ha de fer usant la mateixa caixa protectora de cartró en què ha estat rebut per protegir el producte. Per al supòsit que no es pugui fer amb la caixa protectora amb la qual es va lliurar, el client haurà de tornar-lo en una caixa protectora per tal que el producte arribi a Naikare amb les màximes garanties possibles.

Annex: Model de formulari de desistiment per a l’Opció 2

(Només has d’emplenar i enviar el present formulari si desitjes desistir del contracte)

– A l’atenció de (aquí s’haurà d’inserir el nom de l’empresari, la seva adreça completa i, si disposa d’ella, la seva adreça de correu electrònic):

– Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo de la meva/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del servei següent (*)

– Comanda feta el/rebuda el (*)

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

– Data

(*) Ratlleu el que no escaigui.